Part of INWIDO

Innsetting av dør

 1. Monter 3 stk festebeslag på hver side av karmen.
 2. Sett inn døren og få den i lodd inn/ut.
 3. Vatre opp terskel.
 4. Fest øverste beslag på hengselsiden.
 5. Fest øverste beslag på låsesiden.
 6. Kil døren mot karm slik at det er jevn klaring oppe.
 7. Kil døren mot karm nede.
 8. Sjekk lodd inn/ut og fest resten av beslagene.
 9. Kil opp låskasse og hver hengsel.
 10. Sjekk dørens funksjon og evt. juster og sett låseskrue i festebeslagene.
 11. Skru døren fast i stender med vedlagte skruer.

NB! KILER MÅ IKKE VÆRE SÅ STRAMME AT KARMEN BUER MOT DØRBLAD.

Tilbake til meny

mont8