Part of INWIDO

Dugg/rim på ruten

Utvendig kondens eller dugg er en direkte konsekvens av å bytte til moderne vinduer. Årsaken er at nye vinduer isolerer mye bedre enn eldre vinduer.

Når varmen ikke trenger ut, blir vinduene kaldere på utsiden. Jo bedre vinduet isolerer, desto mindre varme tilføres den ytre ruten. Hvis ruten får lavere temperatur enn luften, vil det dannes kondens. Du kan også oppleve at snø ikke smelter på vinduene.

Utvendig kondens er derfor et tegn på at du har svært gode vinduer.

Kondens er vanligst om våren og høsten - spesielt på klare høstnetter når luftfuktigheten er høy.

regndraper.jpg