Part of INWIDO

Trykkutjevning

Lyssand trykkutjevner alle vinduer som skal monteres mer enn 800 moh.

Isolerglassruter er fylt med argongass for å redusere varmetap. Når produksjonssted og monteringssted har stor høydeforskjell vil dette skape et overtrykk mellom glassene, dette skaper en ballongeffekt og ruten risikerer å sprekke.

Vi ber derfor om at du oppgir høydemeter dersom du skal kjøpe vinduer som skal monteres på 800 moh eller mer. Vi vil da ta høyde for dette under produksjon og sørge for at glassene trykkutjevnes.

croppedimage470482-toppsving-med-sprosser