Part of INWIDO

Energikrav - TEK 10

Nye krav til energieffektivitet for vindu

I følge oppdaterte energikrav i TEK10 skal vindu i nybygg ha en U-verdi på 0.80 eller lavere for hele vinduskonstruksjonen, altså glassrute, rammer og karmer totalt i huset. TEK 10 regulerer hovedsakelig nybygg og søknadspliktig rehabilitering. 

> NYHET: Lyssand Premium er spesielt utviklet for å møte de nye energikravene

Energikrav vindu

Når er de nye kravende gjeldende?
De nye kravene trådte i kraft 1. januar 2016, med ett års overgangstid. 
Hva er U-verdi?
U-verdi (W/m2K) angir hvor god varmeisolasjon det er i vinduet. Jo lavere U-verdi, jo bedre varme­isolasjon. 
For hver tiendedel vinduets U-verdi reduseres, får du en årlig energibesparelse på 10 kWh per m2 vindusareal. 
Lav U-verdi = god isolasjonsevne som reduserer varmetap og energiforbruk i boligen.
Krav til sikkerhet
I TEK10 er det angitt krav for sikkerhetsglass og barnesikring. Det er prosjektleder/byggeleder som er ansvarlig for valg av riktig løsning jfr. byggteknisk forskrift §12-20(1)(2)(3).
For mer informasjon se www.dibk.no

Hva er U-verdi?

U-verdi (W/m2K) angir hvor god varmeisolasjon det er i vinduet. Jo lavere U-verdi, jo bedre varme­isolasjon. For hver tiendedel vinduets U-verdi reduseres, får du en årlig energibesparelse på 10 kWh per m2 vindusareal. Lav U-verdi = god isolasjonsevne som reduserer varmetap og energiforbruk i boligen.

TEK10

Direktoratet for byggkvalitet sin forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10) trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i norge. 

croppedimage470482-Lyssandvindusmontasje